Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

Ātra lasīšana biznesam Lando. Kā iemācīties domāt trīs reizes ātrāk?Daudzi domā, ka ātra lasīšana ir paredzēta tiem, kas lēni lasa. Patiesībā ātras lasīšanas pamatā ir tehnoloģija, kas ļauj uztvert tekstu lieliem blokiem. Mācību centrs Lando jau sešpadsmit gadus specializējas ātrā lasīšanā un ātrā iegaumēšanā biznesam.

Lai smadzenes varētu apstrādāt lielus informācijas apjomus, tās jāiemāca izturēt intelektuālo slodzi. Ātrā lasīšanā mēs mācāmies lasīt trīs grāmatas vienlaicīgi, pārslēdzot uzmanību no vienas grāmatas uz otru trīs reizes vienā sekundē. Smadzenes trenē tāpat kā muskuļus sporta zālē. Jo lielāku slodzi vari izturēt šodien, jo vieglāk būs rīt.
Smadzenes var dažādi trenēt, galvenais, lai pastāvīgi mainītos vingrinājumi. Visvienkāršāk smadzenes var trenēt ātras lasīšanas laikā. Daudzi biznesmeņi nāk uz ātru lasīšanu ne tikai tādēļ, lai ātrāk izlasītu biznesa literatūru, bet gan lai dotu savām smadzenēm paātrinājumu. Tas, ko mēs varam viegli darīt nesasprindzinoties, neattīsta mūsu smadzenes. Lūk, arī vadītājs ar trīsdesmit gadu stāžu visbiežāk saprot, ka tie ir nevis trīsdesmit gadi jauna darba, bet pirmā darba gada pieredze, atkārtota trīsdesmit reizes.
Smadzenēm pastāvīgi nepieciešama bagātināšanās, jaunas izjūtas un jauni iespaidi. Tad tās kļūst ļoti aktīvas un var elastīgi reaģēt uz izmaiņām apkārtējā vidē, izvēloties no daudziem variantiem pareizo risinājumu.
Latvijā diemžēl, eksistē viedoklis, ka jādomā lēni, un tikai tad lēmums būs pareizs. Bet krīzes situācijās, kad ir milzīga informācijas plūsma, bet nākas strādāt stingros laika deficīta apstākļos, vinnē tas, kurš var ātri analizēt un pieņemt pareizu lēmumu. Kā jūs atceraties, dinozauri izmira.
Paskatieties, cik augstākā posma vadītāji palika bez darba krīzes apstākļos, un cik daudzi no viņiem piekrita strādāt par trīs, pat četras reizes mazāku algu kā agrāk. Lai paliktu konkurētspējīgs, cilvēkam ir svarīgi prast pārkvalificēties un ātri domāt.
Vajag vai nevajag ātri lasīt? Varu minēt liela tirdzniecības tīkla mārketinga vadītāja kontrakta piemēru. Darba līgumā ir rakstīts, ka gadā viņai ir jāizlasa piecdesmit grāmatas par biznesu. Piecdesmit grāmatas – tā ir viena grāmata nedēļā. Pilnīgi reāli, ja nebūtu supernoslogota darba diena, pastāvīga aizkavēšanās darba vietā (vadītājs uzņemas visus riskus) un ģimene, kurai arī jāvelta laiks vakarā. Darba devēja pozīcija arī ir saprotama: pie tāda informācijas apjoma, ko pastāvīgi publicē biznesa literatūra, vienkārši nepieciešams turēt roku uz pulsa un reaģēt uz jaunām tendencēm un izmaiņām. Piemēram, diezgan dīvaini, ja vadītājs nesaprot, kas tāds ir CRM, SEO, klāsteri utt.
Biznesa literatūras lasīšana tieši paredz ātras lasīšanas iemaņu pārvaldīšanu. Cilvēkam, kas pieņem lēmumus, svarīgi zināt faktus, nevis interpretāciju. Tāpēc ir jālasa pašam, bet nevis jālasās cita atstāstījums. Atcerieties, kā vecā anekdotē:
“Eltonu Džonu dzirdēji? – Nē? – Tagad uzdziedāšu”. “Tev bija taisnība, skan šausmīgi…”
Var rēķināties, ka vadītājam būs palīgi, kas varēs atlasīt viņam vajadzīgo informāciju. Bet te rodas jautājums par informācijas interpretāciju, saņemtu no teksta avotiem. Lasīšanas laikā darbojas galvas smadzeņu aizmugurējā daļa, kas atbild par izlasītā saprašanu. Šī smadzeņu daļa ir attīstīta arvien mazākam un mazākam cilvēku skaitam. Jūs ievērojāt, cik daudzi jaunieši tagad nespēj izlasīt biezu grāmatu? Interesanti, kā šie cilvēki rīkosies ar amata instrukcijām darbā, kā sapratīs un uztvers rakstiskā veidā izdotas pavēles? Drīz par sabiedrības eliti uzskatīs tos, kas spēj lasīt grāmatas.
Uz ātru lasīšanu galvenokārt nāk sekmīgi cilvēki, kuriem ir svarīgs viņu darba rezultāts. Ātra lasīšana ļauj iemācīties ātri domāt, ātri analizēt, pieņemt pareizus lēmumus, un, protams, ātri lasīt.
Nodarbības notiek sešas dienas pa trīs stundām. Rezultātā lasīšanas ātrums palielinās divas-trīs reizes. Daudzi sāk lasīt ar ātrumu vairāk kā tūkstoš vārdus minūtē. Tas tikai izklausās briesmīgi. Mēs ar jums runājam ar ātrumu 150-250 vārdus minūtē, bet domāt mēs varam četras-piecas reizes ātrāk. Lūk, jums arī tūkstotis. Kino mēs mierīgi skatāmies, visu saprotam, un smadzenes neuzvārās.
Ātra lasīšana Mācību centrā Lando pēc adreses: A. Čaka iela 83/85, tālr.: 67273009 un 29433553, Lando.lv

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика