Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

Irina Lando 2. Alternatīvas izglītības konferencē Maskavā. Zinātņu doktore Irina Lando Maskavā.Irina Lando uzstājās ar referātu 2. Alternatīvas izglītības konferencē Maskavā. Zinātņu doktore Irina Lando Maskavā iepazīstināja konferences dalībniekus ar grāmatu sēriju „Viena klase vienā dienā” (krieviski – “Один класс – за один день”®).
Darba gaitā ar doktora disertāciju specialitātē “ Zināšanu vadība”, Irinai Lando nācās pārrakstīt zinātnisko darbu četrpadsmit reizes četrās dažādās katedrās. Tas ir, tās ir četrpadsmit dažādas doktora disertācijas, ar dažādiem nosaukumiem un dažādiem zinātniskās literatūras sarakstiem. Viena no disertācijām bija uzrakstīta izglītības vadībā.

Tagad visā pasaulē meklē jaunus alternatīvas izglītības ceļus, jo metodes, ar kurām skolās ir pieraduši mācīt un turpina mācīt bērnus, kā minimums, ir novecojušas.
Mūsdienu apstākļos informācijas pasniegšanas ātrums ir pieaudzis desmitiem reižu, informācijas apgūšanas ātrums nav palielinājies. Rezultātā mēs varam novērot milzīgu atšķirību starp to, kā informāciju pasniedz izklaide: internets, animācijas filmas, kino un izglītošana: „Mā-te maz-gā-ja rā-mi” (krieviski -“Ма-ма мы-ла ра-му”).
Laiks ieviest mūsdienu tehnoloģijas arī izglītības sistēmā. Bet, ja valsts mašīna bieži vien ir neveikla un smagnēja dēļ bezgalīgās saskaņošanas sistēmas un atbilstības normatīviem utt., tad alternatīvā izglītība ir gatava uzsūkt, pielietot un izmantot visu jauno un interesanto, kas dod reālu rezultātu izglītošanā.
Tāpēc Irinas Lando referāts par to, kā visu skolas izglītošanas materiālu var apgūt trīs ar pusi gados, izmantojot intelekta kartes un loģiski-grafiskās shēmas, publicētas grāmatu sērijā „Viena klase vienā dienā”®.
Katrā grāmatā pirmajā lappusē parādīta visa mācību priekšmeta programma, ko jāapgūst gada laikā. Ja bērnam parāda, ka viss materiāls, ko viņš mācīsies, izvietots vienā lappusē, tad strauji uzlabojas noskaņojums un mainās attieksme pret mācību priekšmetu. Kļūst interesanti apgūt priekšmetu, vēl jo vairāk ir skaidrs, ka tas neaizņems daudz laika.
Pēc tam var atvērt jebkuru lappusi, kur katra tēma aplūkota atsevišķi, bet informācijas pasniegšanas stils ir palicis iepriekšējais – tās ir loģiski-grafiskās shēmas, kurās strukturēta visa klasisko mācību grāmatu informācija.
Tādejādi, izglītojamais redz gan visu programmu kopumā, gan arī katru tēmu atsevišķi
Grāmatas no sērijas „Viena klase vienā dienā”® ar prieku izmanto alternatīvās izglītības pasniedzēji un parastu skolu skolotāji jauna materiāla paskaidrošanai un jau apgūto tēmu atkārtošanai. Paši izglītojamie ar prieku mācās dzejoļus pēc shēmām un jautrajiem attēliem, kas publicēti Irinas Lando grāmatās „Viena klase vienā dienā”®. Vecāki var izmantot šīs grāmatas, lai pārbaudītu, kādas tēmas viņu bērns labi saprot, bet kādas pagaidām ne pārāk labi saprot. Ir ļoti viegli pārbaudīt: ja bērns pats var minēt piemēru katram shēmas uzzīmētajam zariņam, viņš ir jau visu sapratis un labi orientējas šajā likumā un jaunajā tēmā.
Ļoti patīkami, ka par licencētā Mācību centra Lando izstrādēm ieinteresējās alternatīvās izglītības piekritēji Maskavā. Irina Lando 2. Alternatīvas izglītības konferencē prezentēja savas grāmatas, interese par tām bija tikpat liela kā pirmajā mājas izglītības piekritēju konferencē Maskavā. Zinātņu doktore Irina Lando Maskavā piedalās zinātniskās un zinātniski praktiskās konferencēs, stāstot par licencētā Mācību centra Lando izstrādēm un sasniegumiem.

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика