Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

Portret lando irinaIrina Lando - zinātņu doktore (doktora grāds vadībzinātnē) (dr.sc.admin.) Licencēta mācību centra direktore Lando® (ātrā iegaumēsana un ātrlasīšana). Vadības zinātņu sfēru doktore.

Vada treningus un kursus kopš 1999. gada. Biznesa trenere.

Apmacībā atnaca no biznesa. Divas pēdējas darbavietas - mārketinga dirktors bankā un stratēģiskās attistības vadītāja Lattelecom uzņēmumā (4 500 darbinieki).

Izglītība - 2 maģistratūras un doktora grāds.

Piedalijās 12 ES projketos. Tikai pēdējā projekta ietvaros 2 562 cilvēki izgaja apmācību 21 LR rajonos.

Piedalījās ātrās latviešu valodas apmacības programmas izstrādē Latvijas Valodas Apguves Valsts Programmai.

Irina Lando kopš 2005.gada ir žurnālu par inovāciju mācību procesā – "SKOLA+" un "SKOLA+.ru" izdevēja.

 

 

Izglītība:

2011. - 2013. gadā - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte doktora grāds vadībzinātnē

darba temats "Improvement of Knowledge Management Methods in Organisations" (ZINĀŠANU VADĪŠANAS METOŽU PILNVEIDOŠANA ORGANIZĀCIJĀS)

2000. - 2004. gadā - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte doktorantūra, darba temats „Ātrās iegaumēšanas un ātrlasīšanas metožu izmantošana organizāciju personāla apmācīšanai” (origināllnosaukums "Использование методов быстрого запоминания и скорочтения для обучения персонала организаций")

1999. - 2000. gadā -  Latvijas UniversitāteEkonomikas un vadības fakultāte mārketings, maģistra grāds (diplomdarba vērtējums 10)

1997. - 1999. gadā - Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Valsts pārvalde, maģistra grāds (diplomdarba vērtējums 9)

1990. - 1994. gadā - Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Biznesa vadība, bakalaura grāds

1990. gadā - RVS Nr.59 (zelta medaļa)


Darba pieredze:

Irina Lando kopš 2005.gada ir žurnālu par inovāciju mācību procesā – "SKOLA+" un "SKOLA+.ru" izdevēja.

Žurnālu "Sport+", "Sport+.ru", "Topošo māmiņu skola" (oriģinālnosaukums "Школа будущих мам" ).

No 2008. Līdz 2011.gadam Irina Lando sadarbojās ar Fondu „Krievu Pasaule” (originālnosaukums "Русский Мир") un izdeva žurnālu par krievu valodu un kultūru „Varavīksnes lāde” (oriģinālnosaukums "Радужный ларец").

Kopš 1999.gada Irina Lando VADA ĀTRĀS IEGAUMĒŠANAS UN ĀTRLASĪŠANAS KURSUS.

 


Irinas Lando darba pieredze starptautiskajos projektos un Eiropas Savienības projektos:

2011. - 2012. gadā - ESF projektā „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”.

 

2005. - 2008. gadā - Sagatavot un vadīt programmu par ātras iegaumēšanas metodēm divu gadu laika periodā. Apmācību kursi ir Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda līdzfinansētās nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projekta „Profesionālās apmācības 2005 – 2006” ietvaros. Kopā ir apmācīti 2562 cilvēki, 119 grupas, 21 Latvijas reģionos.

Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un ieviest prakse ātras un efektīvās pasniegšanas un svešvalodu pasniegšanas pieaugušajiem metodes. Programma ir izstrādāta un ieviesta praksē starptautiskā projekta „Profesionālā izglītība” (oriģinālnosaukums „Профессиональное образование 2005 – 2006”). Visi projekta materiāli ir protokolēti un iesniegti Eiropas Savienības orgānos programmas "Lifelonglearning" ietvaros.

 

Sagatavot un novadīt psiholoģijas semināru skolotājiem, kas strādā ar pieaugušajiem intensīvajos kursos. Līguma Nr. 820 EC 2000 no 25.08.03. gadā.

Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt praksē un ieviest intensīvās svešvalodu mācīšanas pieaugušajiem metodikas. Izstrādāt programmu pedagogiem, kuri pasniedz svešvalodas pieaugušajiem. Programmā jābūt ievērotai pieaugušo apmācīšanas psiholoģiskie aspekti un viņu uztveres īpatnības.

Vadīt valodas intensīvas apguves metodikas kursus Rīgā. Kursu apjoms 6 dienas (48 kontaktst.+6 st. Patstāvīgais darbs), pirms kursu sākuma sagatavot un iesniegt kursu programmas projektu un izdales materiālus. Līguma Nr. 484 pašn. Irina Lando, Phare 2002/000-590-01-01/40 no 05.04.2005. gadā.

 

Projekta PHARE 2002/2005 mērķis: izstrādāt metodiku un veikt atbilstoši tai virkni apmācošu semināru pieaugušajiem. Starptautiskā projekta PHARE ietvaros izstrādāt, sagatavot un publicēt metodiskus materiālus mācību programmu pieaugušajiem veikšanai intensīvas svešvalodu mācīšanās jomā.

Vadīt valodas intensīvas apguves metodikas kursus Rīgā. Kursu apjoms 6 dienas (48 kontaktst.+6 st. Patstāvīgais darbs), pirms kursu sākuma sagatavot un iesniegt kursu programmas projektu un izdales materiālus. Līguma Nr. 484 pašn., Phare 2002/000-590-01-01/40 no 05.04.05. gadā.

 

Projekta PHARE 2002/2005 mērķis: izstrādāt metodiku un novadīt atbilstoši tai virkni apmācošo semināru pieaugušajiem. Starptautiskā projekta PHARE ietvaros izstrādāt, sagatavot un publicēt metodiskos materiālus mācību programmu pieaugušajiem veikšanai intensīvas svešvalodu mācīšanās jomā.

Vadīt valodas intensīvās apguves metodikas kursus. 6 dienas (48 kont./h+6h patstāvīgais darbs). Pirms kursu sākuma sagatavot un iesniegt kursu programmas projektu un izdales materiālus. Līguma Nr. 641 pašn. Irina Lando, Phare 2002/000-590-01-01/40 no 10.08.2005. gadā.

 

Projekta PHARE 2002/2005 mērķis: izstrādāt metodiku un novadīt atbilstoši tai virkni apmācošo semināru pieaugušajiem. Starptautiskā projekta PHARE ietvaros izstrādāt, sagatavot un publicēt metodiskos materiālus mācību programmu pieaugušajiem veikšanai intensīvas svešvalodu mācīšanās jomā.

Intensīvās valodas mācīšanas metodikas izstrādāšana. Darbavieta Rīga. Līgums Nr. 480 Irina Lando, EC 2000 no 01.03.2003. gadā.

Metodikas līdzekļa intensīvajiem mācīšanas kursiem veidošana. Līguma Nr. 822 pašn. Irina Lando no 16.06.2003.gadā.

 

Projekta ES 2003 mērķis: izstrādāt metodisko mācību līdzekli svešvalodas ātrai apguvei pieaugušajiem.

Semināri par intensīvam valodu apmācībām (kopā ar ASV un Somijas imigrācijas dienestiem). Tieši šo valstu imigrācijas dienesti saskaras ar lielu imigrācijas vilni. Piemēram, uz Somiju brauc no Sanktpēterburgas. Viņiem ir nepieciešams ātri iemācīties valodu. Un somu valodā ir 14 deklinācijas.

ASV saskaras ar nepieciešamību apmācīt milzīgu imigrantu skaitu. Apmācību mērķis ir likt cilvēkiem sākt runāt trīs-četru mēnešu laikā.

Valodas intensīvās mācīšanas metodikas semināru vadīšana Jūrmalā. Līguma Nr. 1329 Irina Lando, EC 2000 no 10.10.2003.gadā.

 

Projekta ES 2000 mērķis ir izstrādāt metodiku un veikt saskaņa ar to virkni apmācošo semināru pieaugušajiem intensīvas svešvalodu mācīšanās jomā.

Sagatavot u novadīt psiholoģijas semināru skolotājiem, kas strādā ar pieaugušajiem intensīvajos kursos. Līguma Nr. 820 pašn. Irina Lando, no 02.07.2003.gadā.

 

Projekta ES 2003 mērķis ir izstrādāt metodiku un novadīt saskaņā ar to virkni apmācošo semināru pedagogiem intensīvas svešvalodu apguves jomā.

 


Citi projekti:

2013.gada maijs-jūnijs – Maskava, Lomonosova MVU valsts pārvaldes katedra perspektīva līmeņa pārstāvju vadības kadru rezerves sagatavošana apmācībām federālās programmas ietvaros „Vadības kadru rezerves sagatavošana un pārkvalificēšana (2010-2015)”. Informācijas ātras iegaumēšanas treniņu novadīšana.

 

2013.gada 14.-16.februārī unikālā izglītības projekta „Paplašini horizontus – 4” (oriģinālnosaukums "Расширяй горизонты - 4") novadīja 3 meistarklases programmā „Made in Kazan” (Kazaņa, Krievija).

 

2013.gada janvāris-februāris – Maskava, Lomonosova MVU valsts pārvaldes katedra perspektīvā līmeņa vadības kadru rezerves pārstāvju sagatavošana apmācībai federālās programmas „Vadības kadru rezerves sagatavošana un pārkvalificēšana (2010-2015)” ietvaros. Informācijas ātras iegaumēšanas treniņu novadīšana.

 

2012.gada novembris – Maskava, Lomonosova Maskavas valsts universitāte valsts pārvaldes katedra perspektīvā līmeņa vadības kadru rezerves pārstāvju sagatavošana apmācībai federālās programmas „Vadības kadru rezerves sagatavošana un pārkvalificēšana (2010-2015)” ietvaros. Treniņu novadīšana.

 

2009.gada maijs – Swedbank kopā ar Rēzeknes Augstkolu organizētais projekts „Open Mind”. Irina Lando lasīja lekcijas un novadīja seminārus par iespējām pielietot ātrās iegaumēšanas un ātrlasīšanas.


Starptautisko zinātnisko publikāciju saraksts (zinātniskajā padomē ir ne mazāk kā 5 valstu pārstāvji):

 1. Lando Irina (2013) „ Personāla darba efektivitātes paaugstināšana kā mūsdienīga zināšanu vadības organizācijās metode” – (4. starptautiskās zinātniski-praktiskās internetkonferences „Cilvēkresursu vadības pasaules pieredze un pašmāju tradīcijas” materiālu krājums (Maskava, Lomonosova MVU 2013.gada 3.aprīlī) /f.z.d., prof. V.P.Pugačeva visp.red., red.kol.: f.z.k. G.V.Čerņajeva, p.z.k. V.G.Tiheņkijs, s.z.k. J.V.Batovrina. – M: MAKS Press, 2013) - World Experience and Domestic Traditions of Human Resources Management: the collection of materials of the 4th International research-and-practical on-line conference (Moscow, April 3, 2013) / Ed. by Prof. Pugachev V.P. Ed. board: Chernyaeva G.V., Tikhenky V.G., Batovrina E.V. – Moscow: MAKS Press, 2013. – 146-151 pp.
 2. Lando Irina (2013). Personāla darba efektivitātes paaugstināšana kā mūsdienīga zināšanu vadības organizācijās metode. Zinātniskas konferences „Cilvēkresursu vadības pasaules pieredze un pašmāju tradīcijas” materiāli Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, 2013.gada 25.-29.martā
 3. Lando Irina (2013) APPLICATION OF INNOVATIVE APPROACHES AND TECHNIQUES TO INCREASE the EFFECTIVENESS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS IN Organisations. Paper for the Conference NEW CHALLENGES OF ECONOMIC AND BUSINESS DEVELOPMENT – 2013, 9-10 May 2013, Riga (Latvia)
 4. Lando Irina (2013). Methods of knowledge management as innovative development factor in Knowledge Triangle. Paper for the 11th International Scientific Conference „Political and economic challenges stimulating Strategic choices towards Europe of knowledge” April, 26th 2013, Kaunas (Lithuania) (EBSCO) - pieņemts publikācijai
 5. Lando Irina (2013). Methods of knowledge management in Organisations and their influence on entrepreneurship. Papers for the 14th internationas Scientific Conference “Economic Science for Rural development 2013” April 25-26, 2013, Jelgava (Latvia) (EBSCO) – pieņemts publikācijai
 6. Lando, I. (2013). Possibilities of use of new approaches to knowledge management in organisations. International Scientific Journal of University of Latvia “Economic and Management Research” Rīga: LU.– pieņemts publikācijai
 7. Lando Irina (2013). Methods of Knowledge Management for Public Sector Employees. Papers for the 21st NISPAcee Annual Conference "Regionalisation and Inter-regional Cooperation” May 16-18, 2013, Belgrade (Serbia) – pieņemts publikācijai
 8. Lando Irina (2012) Inovatīvo apmācības metožu izmantošana augstskolu studentu apmācīšanai. Studentu apmācīšanas humanitārajās augstskolās kvalitātes sastāvdaļas: 8.viskrievijas starptautiskās zinātnisko-metodiskas konferences materiālu krājums 2012.gada 27.-28. septembrī /sast.N.A.Veretennikova, R.V.Zakomoldin, S.V.Bikovs – Samara: Samaras Humanitārā akadēmija, 2012, zinātniskais izdevums 2012.gada decembris, 219.-227.lpp.
 9. Lando Irina (2012). Faktoru analīzes pielietošana pieaugušo apmācīšanas ar inovatīvo apmācības metožu efektivitātes novērtēšanai. Zinātnisko darbu krājums. Zinātniskās konferences materiāli Toljati 2012.gada 31.oktobris Samaras humanitāras akadēmijas vēstnesis. Sērija Psiholoģija, - 2012. – Nr.2(12). – 39.46.lpp.
 10. Lando Irina (2012). „Intensificaton of knowledge management system within the framework of adult learning for effective regional development” Сборник научных трудов 8 –ой международной конференции 8th annual International Scientific Conference. “Sustainable Development in Regions: Challenges and Perspectives”. Klaipeda University (Klaipeda, Lithuania) (EBSCO) on September 27-28, 2012.
 11. Lando Irina (2012) „Practical Use of Innovative Methods of Instruction for Personnel Training from the Point of View of Human Capital Development in Organisations“ konferencei „The 2012 10th International Conference "Public Administration in the 21st century“ May 29-31, 2012 Lomonosov Moscow State University in Moscow (Russia).
 12. Lando Irina (2012) „The experience of usage the Nonstandart Methods of Training and Possibilities of it’s applying for the Civil Servants’ Traning System" May 23-26, 2012 in Ohrid (Macedonia).
 13. Lando Irina (2012) Inovatīvo mācīšanas metožu izmantošanas pieredze augstskolu studentu mācīšanā. Humanitāro augstskolu studentu mācīšanas kvalitātes sastāvdaļas: 8.Viskrievijas starptautiskās zinātniski metodiskās konferences materiālu krājums 2012.gada 29.-28. septembrī, Toljati/ sast. N.A.Vereteņņikova, R.V. Zakomoldin, S.V.Bikov - Samāra: Samāras Humanitārā akadēmija], 2012. (zinātniskais izdevums - decembris, 2012.g.)- с. 219.-227.
 14. Lando Irina (2012) „Practical Use of Innovative Methods of Instruction for Personnel Training from the Point of View of Human Capital Development in Organisations“ konferencei „New challenges of economic and business development – 2012“ LU: ISBN 978-9984-45-519-78 Rīga 2012. gada 10.-12. maijā.- pp.340-353.
 15. Lando Irina (2012) „The experience of implementation of the innovation training methods for adult training within the framework of the European Union project "the vocational education and training" konferencei „First International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries” Rīga 2012. gada 8.-9. februārī.- pp.125-135.
 16. Lando Irina (2011) „The experience of implementation of the non-traditional teaching methods for adult training within the framework of the European Union project "the vocational education and training". Starptautiskās konferences „Current Issues in Economic and Management Sciences” materiāli LU: ISBN 978-9984-45-418-4 Rīga 2011.g. 10-12.nov.- publicēta.
 17. Irina Lando (2010) „Application of non-conventional methods of training for personnel training for adaptation to new economic conditions“ konferencei
 18. Irina Lando “Ātrlasīšana – informācijas sabiedrības veidošanas ceļš” - Dināmiskas apmācības intensīvais kurss. 6. starptautiskā zinātniskā konference. “Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski.” (Turība biznesa augstskola, Rīga 2005. gada 3. jūnijs – c.105.-110
 19. 5-th Starptautiskā zinātniskā konference. „Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos” (Turība biznesa augstskola Rīga 23.aprīlis 2004.g. Irinas Lando uzstādīšana referātu „Jaunu ceļu meklēšana personāla apmācību procesa intensifikācijai. In Quest of New Ways of Itensification of an Education Process”
 20. Lando Irina (2004) „Paātrinātas informācijas uztveres metodes: pieaugušo apmācību pieredzes analīzes” Rīgas pasaules ekonomikas institūts „Zinātniskie darbi” Numurs:8:Rīģa – 2004 – 107.-115.lpp.
 21. LAT2 mācību metodikas izdevumu sērija „Valodas intensīva apguve”. Autores: Linda Jansone, Irina Lando, Sandra Pallo. Šīs sērijas izdevumi top ar Eiropas Savienības, Dānijas, Kanādas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas un UNDP finansiālu atbalstu: LVAVP, 2003
 22. Lando Irina “Tēla izveides metodes pielietošana personāla mācības procesā organizācijās Zinātniskie raksti 648.sējums “Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, IV” LU: Rīga 2003.g. – 907lpp.
 23. Lando Irina “Practice of Application of Associations’ Method for Personnel Training in Organizations” Proceedings of the International Conference “Lifelong learning – a challenge for all” (Ministry of education and science of Latvia, LU. Distance education Centre of Latvia) Riga 8-9.Nov. 2002. – 167p.
 24. Lando Irina “Efficiency of non-standard training methods applied when teaching in the small groups during a short time” Rīgas pasaules ekonomikas institūts “Zinātniskie darbi” выпуск 6: Riga –2002 – 108p.
 25. I.Lando, I.Plotka „Netradicionālo metožu pielietošanas prakse personāla darba efektivitātes paaugstināšanai” Zinātnisko darbu krājums „Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un prakse”, 1.sējums, Psiholoģijas augstskola: ISBN 9984-30-018-8 Rīga: 2001.– 260 lpp.
 26. Irina Lando “Personāla apmācības sistēmas izstrāde un realizācija publiskajā pārvaldē/ Development of personnel training system and its implementationin public administration” Zinātniskie raksti 647.sējums “Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, IV” LU: Rīga 2002.g. – 907lpp.

Moto:
To be Professional!!


Grāmatas:

L.Jansone., I.Lando, S.Pallo LAT2 mācību metodikas izdevumu sērija „Valodas intensīva apguve” LVAVP, 2003 ISBN 9984-765 – 93 lpp.


Irinai Lando pieder grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®:

 1. I.Lando“Kā ātri iegaumēt nekārtnos darbības vārdus angļu valodā” (izmantojot asociācijas un tēla izveides metodes), mācību metodiskais līdzeklis, grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8115-8-6 - Rīga: 2010 – 24 lpp.
 2. I.Lando„Smadzenes spēlē spēles: uzmanība un uztvere”, mācību metodiskais līdzeklis, grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8145-3-2 - Rīga: 2010 – 24 lpp.
 3. I.Lando „Reizināšanas tabula un galvas rēķina metodikas”, mācību metodiskais līdzeklis, grāmatu sērija "Viena klase - par vienu dienu"®, ISBN 978-9934-8115-9-3- Rīga: 2010 – 24 lpp.
 4. I.Lando„Kā ātri iegaumēt valstu un galvaspilsētu nosaukumus” (izmantojot asociācijas un tēla izveides metodes), mācību metodiskais līdzeklis, grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8145-1-8 - Rīga: 2010 – 24 lpp.
 5. I.Lando"Zīmēšana no "nulles" 2 dienās”, mācību metodiskais līdzeklis, grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8145-2-5 - Rīga: 2010 – 24 lpp.
 6. I.Lando „Krievu valoda 1.-2. klasei” (izmantojot prāta kartes, asociācijas metodes), mācību metodiskais līdzeklis, grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8115-0-0 Rīga: 2010 – 24 lpp.
 7. I.Lando „Krievu valoda 3. klasei” (izmantojot prāta kartes, asociācijas metodes), mācību metodiskais līdzeklis, Grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8115-1-7 Rīga: 2010 – 24 lpp.
 8. I.Lando „Krievu valoda 4. klasei” (izmantojot prāta kartes, asociācijas metodes), mācību metodiskais līdzeklis, Grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8115-2-4 Rīga: 2010 – 24 lpp.
 9. I.Lando „Krievu valoda 5. klasei” (izmantojot prāta kartes, asociācijas metodes), mācību metodiskais līdzeklis, Grāmatu sērija "Viena klase - par vienu dienu"®, ISBN 978-9934-8115-3-1 Rīga: 2010– 24 lpp.
 10. I.Lando „Krievu valoda 6. klasei” (izmantojot prāta kartes, asociācijas metodes), mācību metodiskais līdzeklis, Grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8115-4-8 Rīga: 2010– 24 lpp.
 11. I.Lando „Krievu valoda 7. klasei” (izmantojot prāta kartes, asociācijas metodes), mācību metodiskais līdzeklis, Grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8115-5-5 Rīga: 2010– 24 lpp.
 12.  I.Lando „Krievu valoda 8. klasei” (izmantojot prāta kartes, asociācijas metodes), mācību metodiskais līdzeklis, Grāmatu sērija "Viena klase - vienā dienā"®, ISBN 978-9934-8115-6-2 Rīga: 2010– 24 lpp.

I.Lando ir zinātniskā redaktore grāmatai R.Geiselharts, K.Burkarta Atmiņas trenēšana. Koncentrēšanās tehnikaDeNovo, ISBN 9984-9562-6-1 Rīga: 2003– 127 lpp.

2006. - 2009. I.Lando bija laikraksta “SKOLA+” izdēvēja (Laikr. Reg.Nr. 000703075 ISSN  -1691-3337 Reg.Nr. LV-40003846471 un ISSN - 1691-340Х, Reg.Nr. – 000703066) kopā tika publicēti 26 numuri.

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика