Loading...

Лицензированный учебный центр LANDO. МОН № 3360800220

Адрес: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Тел.: +371 67273009, +371 29433553

Проводит тренинги по развитию способностей эффективного запоминания различной информации – текстов, цифровых данных, формул, иностранных слов и т.п.

Особое внимание - развитию креативного мышления и саморегуляции.

Преподавал в фирме Модус - первой на территории бывшего СССР, занимающейся методиками быстрого запоминания и развития памяти.

Образование
Rostova valsts universitāte,
Specialitāte - psiholoģija, kvalifikācija psihologs-praktiķis, pasniedzējs.
Latvijas valsts universitāte
2005.16-17.03 Психологические аспекты синдрома нарушения внимания и гиперактивности (диагностика и психическая коррекция ММД)Институт психологии РАН Институт практической психологии (ИМАТОН Л.А.Ясюкова. 16 часов)
Сертификат №ВСм30/072005
2004.21-22.09 Skolēnu izglītošanas, konsultēšanas, diagnostikas pamatprincipi izglītības un profesijas izvēles jautājumos. (RDIJUSD 12 st. Dace Landmane.)
Apliecība Nr.04-211
2004.30.03-18.06. LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts «Bērnu un pusaudžu psiho fizioloģija» 36 st.
2004.17-18.08 «Mobilā krīzes intervence izglītības iestāde»(RDIJSD 18st.)
Apliecība Nr.04-181
2004.26.04-10.05 «Apdāvināto bērnu diagnostika un izglītošana» (L.Černova 12st.)
Apliecība Nr.04-086
2003.05.12 AIDS profilakses centrs «Mēs dzīvojam vienā pasaulē» 5st.
2002.26-27.11 «Bērna psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu.» (Rīgas pilsētas Skolu valde. 10 st.)
Apliecība Nr.02-171p
2002.13-17.05 «Диагностика и коррекция познавательного развития детей и подростков» (dr A.Liders 48 st. SPPI)
2001.20.09. «Psihoterapijas un konsultēšanas terapeitiskais mērķis. » (d-r N.Ivanova .8st.)
Apliecība Nr.01-157p
2001.,2002.,2003.,2004. «Profesionālā darba supervīzija, pamatojoties uz eksistenciālās psihoterapijas principiem» (dr. N.Ivanova.)

Опыт работы
Преподавал в компании МОДУС - первой в СССР занимающейся проблемеми памяти
Опыт обучения быстрому запоминанию - более 20 лет

Достижения
Преподавал в компании "МОДУС" - первой в СССР занимающейся проблемеми памяти
Опыт обучения быстрому запоминанию - более 20 лет

 

 

 

logo 2 3 1

 

 

Лицензированный учебный центр LANDO

МОН № 3360800220

Контакты

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика