Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

programi1

ātrlasīšana 1 - “lasīšanas ātrums vienāds ar domāšanas ātrumu”

Lasīšanas ātrums vienāds ar domāšanas ātrumu. Ātra lasīšana Rīgā pieaugušiem 6 dienās. Nav analogu. Jūs gribētu palielināt smadzeņu caurlaides spēju? Daudzi iet uz šo kursu ne tikai lasīšanas dēļ, bet arī lai palielinātu produktivitāti un efektivitāti darbā. Mēs nevaram ielikt jaunas smadzenes, toties varam uztrenēt savas esošās. Treniņā izmanto otrās elpas efektu. Trenere – zinātņu doktore Irina Lando. Ātrā lasīšanā uzlabojas saprašanas ātrums, jo cilvēks nevar lasīt ātrāk kā viņš saprot.

Pie informācijas ātras pasniegšanas paaugstinās uzmanība. Jo augstāka uzmanība, jo labāka saprašana. Jo labāka saprašana, jo vienkāršāka iegaumēšana. Visi šie procesi ir saistīti savā starpā.

Kursa formāts: 6 dienas x 3 stundas

Kursa cena: 410 EUR (+ PVN), 355 Euro (+ PVN) - maksājot vismaz divas nedēļas pirms kursu sākuma

lando knopka lando knopka 2

video Ātrā lasīšana Rīgā. Irina Lando - Lando.lv. Pareizas acu kustības

Mūsdienu metodikas, kas izmanto intensīvās apmācības metodes, sistemātisku pieeju intelekta attīstībai, orientētas un ilgtermiņa rezultātu.

  • Kompleksa pieeja: lasīšanas ātruma palielināšana ar vienlaicīgu apgūšanas, iegaumēšanas, informācijas uztveršanas kvalitātes paaugstināšanu.
  • Paškontrole un apziņas stāvokļa producēšana, koncentrēšanās, saspīlējuma noņemšana, jaunrades stāvokļi, “iekšējā” laika analīze).
  • Darbs ar lieliem informācijas apjomiem, dažādiem informācijas nesējiem (elektroniskā attēlošana utt.), uztvere laika deficīta apstākļos. 

Treniņa mērķis: Lasīšanas ātruma palielināšana un uztveres paaugstināšana vairāk kā 3 reizes, kvalitatīvas tēlainās, asociatīvās, īslaicīgās un ilgtermiņa nozīmes atmiņas attīstīšana, spēja kontrolēt radošās koncentrācijas stāvokli, individuālā prasmju nostiprināšana. 

Intensīva programma tiem, kas vēlas paaugstināt savu intelektuālo potenciālu, paplašināt atmiņas un uztveres iespējas, apgūt ātrlasīšanas tehnikas, veido mijiedarbības prasmi ar jebkura apjoma informācijas plūsmu.


Ātrlasīšana Rīgā - 1. daļa.
Vada Irina Lando.

KO JŪS IEGŪSTAT?


- Ātrlasīšanas tehniku apgūšana (ar ātrumu vairāk par 3000 zīmēm minūtē) minimālā laika sprīdī;

- Dinamiskās lasīšanas un uztveres personīgo stratēģiju veidošana, pamatojoties uz psihofizioliģiskajām īpatnībām; 

- Izlasītā jēgas saprašanas uzlabošana;

- Intelektuālā potenciāla attīstības tehniku apgūšana;

- Īslaicīgās un ilgtermiņa atmiņas uzlabošana;

- Aktīvas uztveres prasmes paplašināšana;

- Tēlainās domāšanas attīstība; 

- Tehniku mācīšana darbam ar jaunu informāciju; 

- Spējas koncentrēties un uzmanības koncentrēšanas apgūšana; 

- Savu darbaspēju un enerģiskuma kvalitatīva paaugstināšana; 

- Sava stāvokļa, garastāvokļa un intelektuālā pacēluma vadīšana; 

- Savu iekšējo resursu mobilizācija, lai risinātu paaugstinātu grūtību intelektuālus uzdevumus (eksāmens, projekts, smadzeņu piepūle); 

- Iekšējo sasprindzinājumu un uztveres defektu likvidēšana; 

- Efektīvas uzvedības un saskarsmes tehniku apgūšana; 

- Sekmīgas darbības individuāla plānošana un prognozēšana. 

 

ATŠĶIRĪBA NO TRADICIONĀLĀM METODIKĀM 

 - Augstu un noturīgu rezultātu iegūšana īsā laikā ar īpašām pasniegšanas metodikām;

- Individuāls darbs ar katru dalībnieku;

- Kompleksa visu uztveres procesu attīstība;

- Orientēšanās uz vispārēju individuālo spēju kvalitātes paaugstināšanu;

- Prasmju pielietojums visās darbības sfērās.

 

REZULTĀTI UN GARANTIJA

Pēc kursa apgūšanas katrs klausītājs lasa ar ātrumu vairāk kā 3000 zīmes minūtē, pilnīgi uzverot informācijas struktūras jēgu. Krasi pastiprinās vispārējie uztveres procesi, uzmanības koncentrācija, paaugstinās intelektuālais potenciāls un darba informācijas apzināšanas pakāpe, attīstās atveidošanas (atmiņas) mehānisms. Pamatojoties uz individuālo stratēģiju, prasmēm ir noturīgs raksturs.

Apmācības programmai nav analogu mūsdienu praksē un tai ir ekskluzīvas autora metodikas atbalsts.

 

PAPILDUS PRIEKŠROCĪBAS


Ātrlasīšana Rīgā - 3. daļa.
Vada Irina Lando
-

Nodarbību procesā tiek sniegtas bezmaksas individuālas konsultācijas grūtību jautājumos.

Treniņš virzīts izzināšanas prasmju veidošanai darbā ar jebkura veida informāciju, lasīšanas, iegaumēšanas, uzmanības koncentrēšanas, uztveres iespēju paplašināšanas, jēgas struktūru analīzes un prasmju automatizācijas mijiedarbības ar informāciju individuālo dinamisko stratēģiju izstrādāšana.

Lektore: Irina Lando (Rīga) – LU doktorande, Sabiedrības vadības – maģistra grāds, marketings - maģistra grāds.

 

PROGRAMMA "Ātrlasīšana" - 1.līmenis (ātrā lasīšana):

Formāts: 30 akad. stundas.

 

1. NODARBĪBA.

18:00 – 19:45 (10:00 – 11:45)

Uztveres procesu īpatnību teorētiskie pamati.

Izejas datu novērtējums (testēšana). Iepazīšanās ar tradicionālajām ātrlasīšanas un iegaumēšanas metodēm (Andrejevs, Iļjins, Harvardas skola u.c.).

To resursu un ierobežojošo parametru novērtējums.


Ātrā lasīšana Rīgā - 4.diena.
Vada Irina Lando.

Vingrinājumu komplekss perifērās un oveālās redzes (Šulte tabulas), acu kustību fizisko parametru trenēšana dinamiskās lasīšanas laikā un muskuļu sasprindzinājuma likvidēšana. Vingrinājumi momentānai jēgas vienību atpazīšanai.

19:45 – 20:00 (11:45 – 12:00)

Kafijas pauze.

20:00 – 21:00 (12:00 – 14:00)

Prasmju izstrādāšana lasīšanai ar divām fiksācijām paātrinātā režīmā un ātrā uzmanības pārslēgšanā. Paralēlais procesings (iesapēja vienlaicīgi kontrolēt vairākus intelektuālās darbības veidus), kā pamats paaugstinātai uztveres aktivizācijai un noturīgas uzmanības saglabāšanai darbā ar informācijas plūsmu. 

Resursu stāvokļu ģenerācija, perifērās redzes, slīdēšanas fizioloģisko prasmju un uzmanības koncentrēšanas attīstīšana. Iegaumēšanas individuālo parametru testēšana. “Aizmiršanas filtru” un tēlainās atmiņas attīstīšanas tehnikas. 

Relaksācijas paņēmienu apgūšana un vēršanās pie neapzinātiem resursiem prasmju nostiprināšanai. 

Instrukcija tehnikas pielietošanai darbā ar “melno punktu” mājasdarbam. 

 

2. NODARBĪBA.

"Ātrlasīšana" - 1.līmenis 18:00 – 19:45 (10:00 – 11:45)

Mājas uzdevuma individuālo novērojumu apspriešana.

Dinamiskās lasīšanas, perifērās redzes attīstīšana fizioloģisko prasmju trenēšana un vingrinājumu komplekss horizontālās un vertikālās uztveres lauka diapazona paplašināšanai. 

Vertikālās un horizontālās slīdēšanas prasmju izstrādāšana.

Slīdēšanas pa tekstu veidi: viegla, daļēja un pilna. Individuālās acu kustības trajektorijas pētīšana ātras lasīšanas laikā. 

Kognitīvo procesu programmēšanas principi.

19:45 – 20:00 (11:45 – 12:00)

Kafijas pauze.

20:00 – 21:00 (12:00 – 14:00)

Īpatnības darbā ar jaunu informāciju. Informācijas novērtēšana. 

Efektīvas iegaumēšanas stratēģijas (Leonardo da Vinči metode). Resursu stāvokļu ģenerācija, perifērās redzes slīdēšanas fizioloģisko prasmju un uzmanības koncentrēšanas attīstīšana. Dinamiskās lasīšanas prasmju nostiprināšana. 

Trīspozīciju aprakstīšanas modeļa pielietošana uztveres procesā un informācijas apstrādāšanā. Individuālais darbs pa pāriem mērķa uzstādījumu korekcijā. 

Automātiskā rakstības runa. 

Eidetiskās atmiņas attīstīšanas paņēmieni (izmantojot visus uztveres kanālus – redzes, dzirdes, sajūtu). Nikola Tesla noturīgas vizualizācijas stratēģijas. 

Relaksācijas paņēmienu padziļināšana. 

 

3. NODARBĪBA.

18:00 – 19:45 (10:00 – 11:45)

Mājas uzdevuma individuālo novērojumu apspriešana. 

Dinamiskās lasīšanas, perifērās redzes attīstīšana fizioloģisko prasmju trenēšana un vingrinājumu komplekss horizontālās un vertikālās uztveres lauka diapazona paplašināšanai. 

Vertikālās un horizontālās slīdēšanas prasmju izstrādāšana divos paralēlos tekstos. 

Automātiskā informācijas meklēšana, novērtējums un atveidošana, vingrinājumu komplekss uztveres apjoma paplašināšanai. 

Jēgas vienību izdalīšana vieglas, daļējas un pilnas slīdēšanas laikā. 

Individuālās acu kustības trajektorijas pētīšana ātras lasīšanas laikā. 

19:45 – 20:00 (11:45 – 12:00)

Kafijas pauze.

20:00 – 21:00 (12:00 – 14:00)

Novērtējums uztveres, lasīšanas, iegaumēšanas stratēģiju atbilstībai lasīšanas mērķiem.

Aktuāla mērķu atzīšana (modeļi). Resursu stāvokļu ģenerācija, perifērās redzes slīdēšanas fizioloģisko prasmju un uzmanības koncentrēšanas attīstīšana.

Dinamiskās lasīšanas prasmju nostiprināšana. Automātiskā rakstības runa.

Iepazīšanās ar informācijas organizācijas hierarhijas līmeņiem (pēc G. Beitona).

Tekstu jēgas struktūru pētīšana,

Uzņemamās informācijas likumsakarību laušanas un objektīvās pieredzes mijiedarbība. Valoda kā uzņemamās informācijas filtrs.

Procesuālā un matricas atmiņa un tās aktivizēšanas paņēmieni.

 

4. NODARBĪBA.

18:00 – 19:45 (10:00 – 11:45)

Mājas uzdevuma individuālo novērojumu apspriešana. 

Dinamiskās lasīšanas, perifērās redzes attīstīšana fizioloģisko prasmju trenēšana un vingrinājumu komplekss horizontālās un vertikālās uztveres lauka diapazona paplašināšanai. 

Dinamiskās lasīšanas prasmju nostiprināšana. Motivācijas un objektīvā pašnovērtējuma procesa pamati kognitīvā darbībā. Vertikālās un horizontālās slīdēšanas prasmju izstrādāšana kopumā ar informācijas apjēgšanu un iegaumēšanu. Vertikālās un horizontālās slīdēšanas prasmju izstrādāšana divos dažādos tekstos. 

Jēgas vienību izdalīšana vieglas, daļējas un pilnas slīdēšanas laikā.

Individuālās acu kustības trajektorijas pētīšana ātras lasīšanas laikā.

19:45 – 20:00 (11:45 – 12:00)

Kafijas pauze.

20:00 – 21:00 (12:00 – 14:00)

Dinamiskās lasīšanas prasmju nostiprināšana. 

Motivācijas un objektīvā pašnovērtējuma procesa pamati kognitīvā darbībā. Gaidāmo un vēlamo rezultātu, kompetences līmeņu atbilstība (Bandura līknes modelis). 

Automātiskā informācijas meklēšana, novērtējums un atveidošana, vingrinājumu komplekss uztveres apjoma paplašināšanai. 

Prasmes strādāt ar informācijas plūsmu kā tēlainu un jēgpilnu struktūru kopumu, to likumsakarību un atslēgas tēlu, jēdzienu, saišu meklēšana. 

Iekšējā izrunāšana - dinamiskās lasīšanas uzlabošanas resurss. Stratēģija darbam ar iekšējo dialogu. 

Efektīvas iegaumēšanas psihofizioloģiskie pamati, visproduktīvākās iegaumēšanas laika cikli. 

Iegaumēšanas tehnikas, paplašinot informatīvi tēlaino lauku. 

Uzmanības pievēršanas objektu izdalīšana. 

 

5. NODARBĪBA.

18:00 – 19:45 (10:00 – 11:45)

Mājas uzdevuma individuālo novērojumu apspriešana.

Dinamiskās lasīšanas, perifērās redzes attīstīšana fizioloģisko prasmju trenēšana un vingrinājumu komplekss horizontālās un vertikālās uztveres lauka diapazona paplašināšanai.

Automātiskā informācijas meklēšana, novērtējums un atveidošana, vingrinājumu komplekss uztveres apjoma paplašināšanai.

Prasmes strādāt ar informācijas plūsmu kā tēlainu un jēgpilnu struktūru kopumu, to likumsakarību un atslēgas tēlu, jēdzienu, saišu meklēšana.

Shēma darbam ar lieliem informācijas apjomiem, lai atcerētos un vislabāk atveidotu to laika deficīta apstākļos. Rekomendācijas sagatavošanās eksāmenam un citām paaugstinātas slodzes situācijām.

19:45 – 20:00 (11:45 – 12:00)

Kafijas pauze.

20:00 – 21:00 (12:00 – 14:00)

Izveidojušos prasmju testēšana un nostiprināšana.

Uztveres procesu individuālo īpatnību novērtējums un stratēģijas darbam ar informāciju.

Stratēģiju korekcija saskaņā ar to izmantošanu kognitīvajā procesā.

Dinamiskās lasīšanas prasmju nostiprināšana.

Domāšanas sistemātiskie principi (vienlaicīgs darbs ar vairākiem informācijas avotiem).

Efektīvas iegaumēšanas stratēģijas apgūšanas integrācija.

Darba principi ar neapzināto apziņas daļu. Neapzinātās kompetences līmenis. Iekšējās uzvedības elastības pārbaude, veidojot kopējo stratēģiju kognitīvai mijiedarbībai ar informāciju.

 

6.– 8. NODARBĪBA.

18:00 – 19:45 (10:00 – 11:45)

Dinamiskās lasīšanas, perifērās redzes attīstīšanas fizioloģisko prasmju nostiprināšanas kontrole un vingrinājumu komplekss horizontālās un vertikālās uztveres lauka diapazona paplašināšanai.

Dinamiskās lasīšanas, perifērās redzes attīstīšanas fizioloģisko prasmju nostiprināšanas kontrole un vingrinājumu komplekss horizontālās un vertikālās uztveres lauka diapazona paplašināšanai.

Stratēģiju korekcija saskaņā ar to automātisku izmantošanu kognitīvajā procesā.

Uztveres individuālo stratēģiju vispārinājums informācijas uztveršanā, apjēgšanā un atveidošanā.

19:45 – 20:00 (11:45 – 12:00)

Kafijas pauze.

20:00 – 21:00 (12:00 – 14:00)

Rezultāta testēšana. Individuālas un vispārējas rekomendācijas pastāvīgai dinamiskās lasīšanas un aktīvas informācijas uztveres prasmju nostiprināšanai un attīstīšanai.

Vispārēji Panākumu Svētki - "Ātrlasīšana" - 1.līmenis (ātrā lasīšana). 

 

Atsauksmes - "Ātrlasīšana" - 1.līmenis (ātrā lasīšana):

Vēlos izteikt Jums pateicību par iegūtajām zināšanām jūsu vadītajos kursos, kurus apmeklēju ar lielāko prieku. Ļoti ceru, ka spēšu organizēt savu dzīvi tā, lai iegūtās zināšanas ne tikai noturēt, bet arī pilnveidot un padziļināt tās. Šie kursi ne tikai iemāca mūs ātrāk lasīt un uztvert informāciju, bet arī liek domāt un dzīvot straujāk:)Atsauksmes - "Ātrlasīšana" - 1.līmenis

Paldies Jums, ar cieņu Ilga Strangote

Mani interesē ātrlasīšanas kurss, kurā šobrīd piedalās mans dēls – Atis Šaicāns. Kad viņu pieteicu Jūsu kursiem pati mazliet baidījos par to, vai mans teiktais un Jūsu pasniegšanas metode viņu ieinteresēs. Bažām nebija pamata. Puikam patīk, stāsta citiem, kuri klausās ar interesi. Lai gan sākums tomēr esot grūts, tā saka puika, tāpēc ir patīkami sasniegt jūtamus un acīm redzams rezultātus. Paldies, uz tikšanos.

Līga Šaicāne (Rīga)

Kurss ir lielisks, iespaidi arī. Domāju par nākošo kursu – ātrlasīšana nr. 2. ;-) Praksē – ar daiļliteratūru pagaidām “iet vieglāk”, nekā ar spec. teh. lit. Bet tas ir pagaidām...

Best regards, Anatolijs Alalins (Rīga)

Paaugstinās lasīšanas efektivitāte, viegli fiksēt galvenos momentus. Viegli atcerēties izlasītos tekstus. Ieslēdzas instrukcija. Atceros sen aizmirstos datus. Trenera darbs (augsts profesionālisms, emocionalitāte, plašs redzeslauks) deva milzīgu apmierinājumu. Interesants un pievilcīgs cilvēks.

Svetlana Smetaņņikova, “KomplektServis” mācību nodaļas vadītāja (Maskava)

Lieliska programma, noteiktu atnākšu uz kursu ātrlasīšana nr. 2.

Aleksandrs Goļcs, “Auto SPAR” direktors (Maskava)

Pēdējā laikā kļuva sarežģīti lasīt. Minējums apstiprinājās – saskaņā ar šī trenera informāciju, man pat negribējās sākt lasīt grāmatu, jo es gaidīju, ka ātri no tās noguršu. Pat mācību laikā izlasīju pusi no paņemtajām un nepazīstamām grāmatām. Ar prieku! Izdevās tieši tas, ko es gribēju. Paldies!

Sergejs Kuranovs, kompāniju grupas “InterAis” ģenerāldirektors (Maskava)

Jau tagad redzu starpību. Ceru, ka turpmāk ar pašizglītības palīdzību sasniegšu vairāk. Programma ir interesanta un sarežģīta. Plānoju apmeklēt citas programmas par šo tēmu.

Sergejs Kuzmenko, apavu kompānijas “Rizolli” ģenerāldirektors (Maskava)

Neraugoties uz visu ņirgāšanos par audzēkņiem, gribu pateikties Irīnai par efektīvo treniņu. Smadzenes saņēma “spērienu”, ceru – uz ilgu laiku. Tiem, kas domā iet vai nē – “Efektīvi, ekskluzīvi, dārgi, neaizmirstami”.

Ruslans Paškovs, “Gurman” direktoru padomes priekšsēdētājs (Maskava)

Ļoti enerģisks treneris, nebija jāgarlaikojas; visu laiku – darbs, treniņš. Tieši tas pietrūka skolā. Deva lielisku noskaņojumu ātram enerģiskam darbam, nevis tikai lasīšana. Lasīšanas ātrums palielinājās vairāk kā 2 reizes. Labs rezultāts, bet galvenais – palielinājās arī izpratne. Jā, arī teorētiskai materiāls izrādījās diezgan noderīgs, kļuva saprotami smadzeņu darba mehānismi.

Nadežda Morozova, NOU Menedžeru skolas “Arsenal” ģenerāldirektora asistente (Maskava)

Laba sapurināšana darba ražīguma paaugstināšanai visos darba procesos, risinājumos, atbildēs, runā, rakstos.

Jeļena Lastočkina, NOU Menedžeru skolas “Arsenal” ģenerāldirektora vietniece, virziena “Pāreja uz jaunu līmeni” vadītāja (Maskava)

Treniņš “Lasīšanas ātrums” attīsta ne tikai izlasīšanas ātrumu, bet arī informācijas uztveres ātrumu, kā arī trenē atmiņu un smadzeņu darbības ātrumu.

Antonīna Bondareva, UK Holdinga “INKO” SIA “RFM” pārdošanu vadītāja (Maskava)

Tādu pozitīvu neuzspiestu iekļūšanu apziņā nekad neizjutu ... Ļoti dzīvīgi (Reizēm grūti). Vērtējums pēc vispārējā kritērija - AAA (visaugstākais).

Sergejs Kiļdjuševs, SIA “Vibor” direktors (Maskava)

Programma ļoti patika. Viss bija lieliski un ceru, jau iepriekš esmu pārliecināts, ka būs efektīvi.

Andrejs Bubukins, SAS “VKPM” Reģionālā departamenta vadītājs (Maskava)

Irīna, esiet sveicināti, te Stass. Es gribu jums pateikt lielu paldies. Man jūsu metodika ļoti palīdzēja, lūk, šodien izlasīju trīs grāmatas par biznesu, un tas viss skolā, es domāju, tas par kaut ko liecina, tiesa, godīgi sakot, gandrīz sajuku prātā, bet izrakstīju pat interesantas lietas dienasgrāmatā. Mans bizness jau plaukst un jūsu dalība tur arī ir, jo iedvesma atnāk tikai jūsu semināros. Vispār, es nolēmu, ka kopā ar draugu pabeigšu visus jūsu kursus, mēs tagad krājam naudu izglītībai, tā teikt. Izglītība pie jums ir traka, bet pats galvenais tā palīdz un strādā mūsu “nekustīgajā” dzīvē. Domāju, ka tad, kad kļūšu par miljonāru un pirmo Eiropas dīdžeju, es jūs ne vienreiz vien iepriecināšu. Uz tikšanos.

Looking forward to meet you. (Rīga)

Paldies jums par lielisko kursu! Jūs iedvesmojāt ar savu entuziasma pieeju mācībām un personīgo piemēru. Bija ļoti patīkami iepazīties ar tādu radošu un daudzpusīgu personību.

Dmitrijs (Rīga)

Laba programma. Paātrina uztveri, paplašina redzes leņķi, palīdz pastiprināt uzmanību.

Sergejs Poļajevs, “MODŽO” menedžeris (Maskava)

Ļoti lieliska programma, ja to iekļautu skolas un universitātes programmās! Bet pats galvenais – interesanti, skaidri pasniedz!

Lieliska programma, visiem nepieciešama, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un profesijas. Gaidas par dalību programmā: Baidījos, ka būs stingrāk. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: Piepildījās par 100%.

(Maskava)

Lieliska programma, kas tiešām palīdz lasīt ātrāk. Īpaša pateicība vadītājai Irīnai Lando, kas ar katru dalībnieku mēģina atrast kopīgu valodu un attīstīt spējas. Tā ir sarežģīta, bet interesanta programma tiem cilvēkiem, kas grib mācīties. Gaidas par dalību programmā: Kursa sākumā gribējās palielināt lasīšanas ātrumu. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: Pilnībā piepildījās.

Jana Katasonova (Maskava)

Prasmīgi pasniegts kurss. Vienmēr ir interesanti un nav garlaicīgi. Gaidas par dalību programmā: Tas bija vairāk kā gaidīju. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: Viss – super.

Marjana Harčenko (Maskava)

Ļoti derīgs treniņš. Ar nepacietību gaidu, ka sākšu lasīt visas grāmatas, kas ir mājās.

Gaidas par dalību programmā: Kursa sākumā gribējās palielināt lasīšanas ātrumu. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: Iespējams, es sev gaidīju lielāku pārrāvumu teksta izpratnē. Bet tas nav kursa “-”.

Anna Ļisjutina, avīzes “Vedomosti” vecākais loģistikas organizācijas menedžeris (Maskava)

Programma patika. Ir sajūta, ka rezultativitāte ir augsta. Parādījās pārliecība, ka var visu izlasīt, vismaz dzimtajā valodā.

Gaidas par dalību programmā: Palielinājās lasīšanas ātrums. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: Palielinājās ātrums – tas ir viennozīmīgi, tātad gaidas ir piepildījušās.

Marina Bortova (Maskava)

Kurss pārspēja visas cerības, ļoti patika pasniedzēja. Gaidas par dalību programmā: Palielinājās lasīšanas ātrums. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: 200%

Almira Agzamova (Maskava)

Šī programma ļāva man ātri un skaidri uztvert teksta būtību. Pamodās dzīva interese par grāmatām. Gaidas par dalību programmā: Palielinājās lasīšanas ātrums. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: Rezultāti attaisnoja cerības.

Jekaterina Serebreņņikova, “Magna Res” (Maskava)

Nezinu kad, bet iešu uz otru daļu.

Džonni Arkanija, “Sercons” menedžeris (Maskava)

Ļoti derīgi, ļoti rezultatīvi. Sākumā netici, ka tas ir iespējams, bet pēc tam visu laiku ir gaidas: “Bet ko vēl es spēju?”, “Varu vēl papildināt?” – izrādās, varu! Gaidas par dalību programmā: Palielinājās informācijas uztveres ātrums. Cik lielā mērā tās ir piepildījušās: Rezultāti attaisnoja cerības

Svetlana Mitnika, SIA “Inter-Relish-M” attīstības direktore (Maskava)

Interesanti, neparasti, jaunums!

Viktorija Kutirjova, PA “Progress” reklāmas sastādītāja (Maskava)

“Tas ir līdzīgi burvju pārvērtībām, kad mana galva, kas bija līdzīga šķūnim ar vecām lietām un grāmatām, acumirklī pārvērtās par plašu grāmatu veikalu, kur viss ir savās vietās. Man uzreiz radās vienreizēja sajūta pēc tam, kad es izgāju divus kursus – ātrlasīšanas kursu un ātras iegaumēšanas kursu LANDO skolā. Starp citu, no ātrlasīšanas kursa guvu pārsteidzošu rezultātu – lielāku, nekā gaidīju... Jāpiekrīt tiem izteicieniem, ka ātrlasīšanas treniņš ir „ātra informācijas uztvere uz lasīšanas piemēra”. Pēc LANDO kursiem – nenovērtējamiem smadzeņu treniņiem – jebkuras informācijas uztvere kļuva viegla. To es ievēroju pat vadot automašīnu. Liekas, ka manas atmiņas iespējām un ātrai informācijas uztverei nav robežu... Vēl pieauga pārliecība par saviem spēkiem un pašvērtējums. Es no sirds esmu pateicīgs Irīnai Lando, LANDO Ātrās iegaumēšanas skolas dibinātājai, par viņas profesionālismu un noteikti piedalīšos citos viņas treniņos”.

Dmitrijs Bļinovs, R.A. “PREMJERA” ģenerāldirektors (Voroņeža, Krievija)

Es pirmo reizi biju līdzīgā programmā un esmu ļoti pateicīgs gadījumam par dāvāto iespēju iekustināt savas smadzenes. Tas, kas notiek treniņā, atgādina datora procesora darba paātrinājumu – it kā dzelži ir tie paši, bet informācijas apstrādes ātrums ir palielinājies vairākas reizes. Man personīgi lasīšanas ātrums palielinājās 3 reizes! Izmainījās ne tikai lasīšanas ātrums. Blakus produkts ir dzīves ritma un, attiecīgi, biznesa paātrinājums. Es esmu apmierināts ar iegūto rezultātu un ceru iziet kursu “ĀTRLASĪŠANA 2 – TIEM, KAS VĒLAS PILNVEIDOTIES”.

Aleksandrs Astaņins, AAS “Kalačejevas gaļas kombināts” mārketinga un noieta direktors (Krievija)

Atzīstos, ka pati daudzu gadu garumā neizrādīju nekādu interesi par ātrlasīšanu. Man tas likās bezjēdzīgi – es lasīju daudz un, kā man likās, ātri. Tā bija līdz tam laikam, kamēr mans dēls, kuram ir 9 gadi, pagājušā vasarā izgāja šo kursu un es atnācu paskatīties uz viņa panākumiem. Irīna Lando sāka stāstīt par savu metodiku un rādīt vingrinājumus, ar kuriem bērni viegli tika galā. Jo vairāk es uzzināju, jo labāk sāku domāt par ātrlasīšanu. Es sapratu, ka gribu apgūt šo priekšmetu, gribu tajā iedziļināties, apgūt un beidzot šķirties no grāmatu kaudzes gultas galvgalī. Liels Jums paldies, Irīna! Jūs zināt, ko darāt, jūs esat neparasts cilvēks, pilna enerģijas, jūs ejat uz priekšu un es esmu priecīga, ka eju ar jums!

Nataļja Haritona

Visvērtīgākā informācija kursā bija – gandrīz visa informācija bija noderīga. Kursu uztvēru kā vienu veselu, t.i., nav jēgas izcelt kaut ko vienu. Šis kurss dod impulsu tālākai personīgai attīstībai. Lasīšanas ātrums ir otršķirīgs, galvenais – savas domāšanas iespēju paplašināšana.

Anatolijs Polonskis, kompānijas „Teplokoi” direktors, Samaras pils.

Visvērtīgākā informācija kursā bija – lasīšanas paņēmieni, visiem ir ātrlasīšanas iespējas. Viss ir skaidrs, saprotams, pieejams. SUPER!!! Liels paldies par to, ka tagad varu izlasīt visas interesantās grāmatas, kas bija nopirktas un neizlasītas laika trūkuma dēļ. Un vēl - nedaudz vairāk par četrdesmit gadiem – gribu mācīties, mācīties, gribu visu zināt, tagad tas ir iespējams!!

Svetlana, ziedu salona direktore, divu bērnu mamma

Visvērtīgākā informācija kursā bija par smadzeņu attīstības principiem, par ātrlasīšanu. Patika saskarsmes maniere, pasniegšanas metode. Irina Lando ir lielisks pasniedzējs, treniņš bija ļoti noderīgs un interesants.

Sergejs Šmeļovs

Visvērtīgākā informācija kursā bija par to, ka mūsu iespējas ir neierobežotas (cilvēks spēj visu). Patika mūsu redzējuma „izstiepšana” pa 3 grāmatām, teksti (izdales materiāls), lappuses izlasīšanas metodes (grāmatā).

Visvērtīgākā informācija kursā bija – smadzeņu darba iespējas. Patika tēmas par asociācijām, Atkinsona teksti, darbs ar tekstu.

Visvērtīgākā informācija kursā bija par cilvēka smadzeņu iespējām. Patika visi vingrinājumi ar „apgriešanu”, „spoguļattēla” tekstiem. Kurss pilnība attaisnoja gaidīto. Jau izdodas lasīt bez runāšanas līdzi.

Visvērtīgākā informācija kursā bija – visus saprast, bet pie tam jālasa ātri. Patika teksti (bebri), mājas uzdevums. Paldies par nodarbību.

K. Balašova

Visvērtīgākā informācija kursā bija, ka var lasī ļoti ātri un visu saprast. Kā tu domā, tā arī lasi. Ļoti daudz noderīgas informācijas tekstos kursa laika. Patika sarežģītie vingrinājumi, kas liekas neizturami. Treniņš – super! Obligāti atstāt visu! Liels paldies! 6 kursa dienās saņēmu daudz informācijas un iemaņu. Liels paldies vēlreiz. Vēlu Jums, Irina, attīstību un pašpilnveidošanos

Nataša Ravkova, 9. klase

Visvērtīgākā informācija kursā bija – visa sniegtā informācija ļoti vērtīga. Patika viss! Liels paldies! Bija ļoti interesanti. Kursi ļoti palīdzēja, tagad gribas darīt vairāk un ātrāk.

Iļja Bočkarjovs,18 gadi, 3. kursa students

Visa informācija bija ļoti interesanta. Patika Atkinsona teksti.

Kompānijas SIA „SKK-inteb” (projektēšana un celtniecība) vadītājs Iļdņjarovs Jevgeņijs

Visvērtīgākā informācija kursā bija – ātrlasīšanas paņēmieni, skaidra kontrole no Irinas puses, Atkinsona teksti. Irina Lando, paldies par skaidro kontroli un par to, ka likāt mūsu galvām strādāt jaunā veidā. Ceru, ka ar Jūsu palīdzību parādīsies mīlestība pret grāmatām un lasīšanu. Tiesa, tā jau parādās!

 


Visas tiesības aizsargātas. Šo tīmekļa vietņu saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, pārveidot vai padarīt pieejamus trešajām pusēm komerciāliem mērķiem.

 

All related logos, names, characters, and distinctive likenesses are the exclusive property of Irina Lando. All rights Reserved.

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика