Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

 

Nodarbības ilgst 5 darba dienas no 10:00-13:00.

Prieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai.

Vai Jūs vēlaties, lai mācību process bērnam noritētu iespējami viegli un interesanti? Lai stingrā skolas disciplīna neatņemtu Jūsu mazajam jebkādu vēlēšanos apmeklēt stundas? Tādā gadījumā mūsu programma bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem “Sagatavošana skolai” ir domāta tieši Jums!

“Prieka tiltiņš-2” paredz kompleksi sagatavot mācībām skolā bērnus vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Gatavība šim nebūt ne vieglajam procesam nav reducējama uz mazuļa prasmi tikai lasīt, rakstīt, rēķināt un rātni sēdēt skolas solā. Tā aptver visas bērna personības skaldnes, sākot ar vispārējo fizisko attīstību un beidzot ar specifiskām prasmēm un zināšanām.

Pēc šāda treninga bērnam būs vieglāk un interesantāk uzsākt mācības skolā. To sekmēs zināma zināšanu bagāža, priekšstati par apkārtējo pasauli, matemātiska sagatavotība un augsts izglītošanas procesa attīstības līmenis. Un to visu mazais ir ieguvis mūsu interesantajās nodarbībās.

Treningā bērnam ne vien paplašināsies redzesloks, bet arī radīsies motivācijas turpmākām mācībām, prasme komunicēties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī spēja savaldīties un adekvāti vērtēt dažādas situācijas. Vecākiem ir dota ne vien iespēja personīgi vērot sava bērna sekmes, bet viņi saņem arī ieteikumu paketi, kā adaptēt mazo skolai, kā arī metodiku viņa izziņas procesu un iemaņu attīstībai.

Turklāt arī vecākiem nenāksies garlaikoties. Viņiem paredzēts vesels ieteikumu bloks. Viņiem pastāstīs, kā motivēt bērnu, kā labāk mācīt viņam matemātiku, kā nostiprināt iegūtās zināšanas.

Formāts: Nodarbības ilgst 5 darba dienas no 10:00 līdz 13:00.

Maksa par treningu ir 121 eiro. Šajā cenā ietilpst visi izdales materiāli, kā arī kafijas pauzes.

 

Mūsu galvenais princips ir – individuāla pieeja katram bērnam un katrai ģimenei.  Tas nozīmē:
 
•    ņemt vērā bērna vajadzības, intereses un iespējas, nosakot viņa izglītības maršrutu un adaptējot viņu skolas prasībām;
•    balstīties uz bērna stiprajām pusēm un panākumiem kā audzināšanā, tā mācīšanā;
•    radīt apstākļus pirmsskolnieka personības visu pušu harmoniskai attīstībai, kā arī viņa spēju un dotību attīstībai;
•    sadarbība ar vecākiem un ģimeni, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu atbalstu bērna attīstībai.

Mācību programma iekļauj sevī plašu iespēju spektru katram bērnam, nodrošinot viņa sociālo, valodas, izziņas, fizisko, darbības un radošo attīstību.

Pamatprogrammā ir iekļauti šādi bērnu darbības un mācību nodarbību veidi:
Saskaņā ar zinātnieku pētījumiem, intelekta komponentes ir šādas:
•    valodas uztvere;
•    runas spējas;
•    rēķināšanas spējas;
•    telpas uztvere;
•    asociatīvā atmiņa;
•    uztveres ātrums;
•    loģiskā domāšana;

Tieši tam veltīts trenings, kur Jūs kopā apgūsit iemaņas pareizi veidot Nākotni saskaņā ar Jūsu ģimenes vērtībām!

Prieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai LandoPrieka tiltiņš 5.- 6.g. v. bērniem - sagatavošanas skolai LandoPrieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai LandoPrieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai Landolandolv mostik radosti 8landolv mostik radosti 15landolv mostik radosti 9Prieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai LandoPrieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai Lando Rīga Prieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai Lando RīgāPrieka tiltiņš-2 - bērniem 5.- 6.g.v. - sagatavošanas skolai Landolandolv most rad 09

Programma paredz bērnu vecumā no 5 līdz 6 gadiem kompleksu sagatavošanu mācībām skolā. Gatavība skolai nav reducējama tikai un vienīgi uz prasmi lasīt, rakstīt un rēķināt. Tā aptver visas bērna personības puses, sākot ar vispārējo fizisko attīstību un beidzot ar specifiskām iemaņām, prasmēm un zināšanām.

 

Svarīgākās komponentes gatavībai skolai:
•    personības gatavība;
•    intelektuālā gatavība;
•    fiziskā gatavība.

 

Uzsākt mācības skolā bērnam palīdzēs atbilstošs izziņas un izglītojošo procesu attīstības līmenis, zināma zināšanu bagāža un priekšstati par apkārtējo pasauli, sagatavotība matemātikā un pietiekams runas attīstības līmenis, citiem vārdiem sakot, intelektuāla gatavība.

Izzināšanas procesi: uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana un iztēle – tas ir intelekta pamats. Ja kaut vai viens no šiem psihiskajiem procesiem nav pietiekami attīstīts, pazeminās bērna vispārējais intelektuālās attīstības līmenis, ir apgrūtināts zināšanu iegūšanas process. Pāreja pie jauna – mācību – darba būs viegla, ja pirmsskolnieks būs bruņots ar labi noslīpētiem izziņas instrumentiem. Tāpēc mūsu nodarbību plānos ir iekļautas dinamiskās apmācības metodes, kas attīsta uzmanību, redzes un dzirdes atmiņu, netiešu iegaumēšanu, kopuztveri, vārdiski loģisko un uzskatāmi tēlaino domāšanu, fantāziju un iztēli.

Nodarbībās bērniem veidojas izzināšanas darbības elementi: galvenās domāšanas operācijas (analīze, sintēze, salīdzināšana, apkopošana, klasificēšana), prasme plānot, paškontrole un pašvērtējums, spēja regulēt savu uzvedību.

Elementāro matemātikas priekšstatu veidošana notiek pēc apsteidzošas dinamiskās attīstības autorprogrammas, kura balstīta uz dinamiskas un sistēmiskas apmācības koncepciju . Mācību darbības saturs, metodes un organizācijas formas ir tieši saskaņotas ar bērna attīstības likumsakarībām. Matemātikas jēdzienu apguve notiek aizraujošās spēlēs, izmantojot mīklas, dzejolīšus, saistošus uzdevumus un problēmu risināšanas uzdevumus.

Lasīšana un runas attīstība. Vispārzināms, ka sākumskolas pirmo klašu programma ir sarežģīta un apjomīga un ka lasītmācīšanai pirmajā klasē nav atvēlēts pietiekami daudz stundu. Mācoties ābeci, pirmklasnieki nepagūst izstrādāt lasīšanas iemaņas, bet otrajā pusgadā viņiem jau nākas no mācību grāmatām lasīt apjomīgus tekstus. Bērniem, kuri nav iemācīti lasīt līdz skolai, to paveikt ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc mēs cenšamies iemācīt bērnam tekoši lasīt pa zilbēm vēl pirms iestāšanās skolā.
Runas attīstīšana un sākotnējā lasītmācīšana notiek, balstoties uz uztveres aktivizēšanas, atmiņas attīstīšanas un ātrlasīšanas Sanktpēterburgas Moderno psihotehnoloģiju centra programmas (J. Šugalejas metodikas). Individuālā pieeja katram, ņemot vērā viņa iespējas, nervu sistēmas un psihes īpatnības, bērnam palīdz efektīvāk apgūt mācību vielu. Spēļu, mākslinieciskā vārda, mīklu, speciālu teicienu ātrrunai, radošu uzdevumu izmantošana sekmē valodas vispusīgu attīstīšanu: valodas skaņu kultūras, vārdu krājuma, gramatikas un tekošas runas attīstīšanu.

Personības gatavība - šis jēdziens sevī iekļauj motivāciju mācībām, saskarsmes prasmi ar vienaudžiem un pieaugušajiem, adekvātu pašvērtējumu un prasmi valdīt pār sevi (brīva uzvedība).

Motivācija mācībām. Zināšanas tiek stingri iegaumētas tad, ja tās ir iegūtas patstāvīgi. Tas, ko bērnam pasaka, var paslīdēt garām viņa apziņai, bet tas, ko viņš ir nopratis pats, viņa atklājums – saglabājas atmiņā uz visiem laikiem. Mūsu nodarbības notiek aizraujošā spēles formā, izmantojot praktiskus uzdevumus un radošus vingrinājumus. Tādējādi bērnam veidojas izziņas interese un mācītiesgriba.

Saskarsme. Programmā mēs izmantojam kolektīvas spēles, kas ļauj bērniem iemācīties darboties kopā ar vienaudžiem un tajā pašā laikā atklāt savu individualitāti. Īpašas psiholoģiskās spēles ir vērstas uz pirmsskolnieku emociju pasaules attīstīšanu, māca viņus izprast savas jūtas un citu cilvēku emocionālos stāvokļus.

Pašvērtējums. Neatņemams jaunā apguves pavadonis ir kļūdas. Kad tu mācies, no tām nevar izbēgt. Tāpēc ir svarīgi izveidot bērnā pareizu attieksmi pret paša neveiksmēm, iemācīt viņu nebaidīties no kļūdām, dot viņam pārliecību par to, ka jebkurš jauns veikums būs viņam pa plecam. Labvēlīga gaisotne nodarbībās un speciāli paņēmieni veicina pareizas attieksmes pret kļūdām veidošanos pirmsskolniekos, attīsta viņos pārliecību par saviem spēkiem, pašapziņu, palīdz pārvarēt bailes izpildīt uzdevumu nepareizi.

Brīva uzvedība - prasme pakļaut vēlmes savai gribai. Bērnam ir grūti pierast pie skolas dzīves, ja viņš neprot savaldīties, valdīt pār sevi. Viņam taču vajadzēs laikā ierasties uz stundu, nosēdēt klasē tam paredzēto laiku, celt roku, lai atbildētu uz skolotāja jautājumu, pildīt uzdevumus tad, kad viņam varbūt gribēsies paspēlēties vai nodoties sapņiem. Paškontroles paņēmieni, spēles ar stingriem nosacījumiem attīsta bērnos prasmi kontrolēt savu uzvedību.
Fiziskās sagatavotības skolai sastāvdaļa līdzās veselībai un fiziskajai attīstībai ir plaukstu muskuļu attīstība. Attīstīta rokas smalkā motorika veicina sekmīgu runas attīstību, jo runas centrs un centrs, kas atbild par rokas pirkstu kustību koordināciju, galvas smadzeņu garozā atrodas līdzās un savstarpēji ietekmējas.

Tādi darbības veidi kā zīmēšana, aplikāciju veidošana, veidošana no plastilīna vai māla, kā arī grafiski uzdevumi, pirkstu rotaļas, īsas fizkultūras pauzes sagatavo pirmsskolniekus ārkārtīgi svarīgas un sarežģītas iemaņas – rakstīšanas – apgūšanai.

Vecāki saņems veselu individuālu ieteikumu paketi, kā adaptēt bērnu skolai, kā arī ieteikumus bērna izziņas un personīgo iemaņu attīstīšanas metodikā.

1. DIENA
Bērna attīstības svarīgāko parametru psihodiagnostika.
Ģimenes mērķu nospraušana un vēlmju un cerību matrica.
Tēlainās, loģiskās un semantiskās (runas) atmiņas testēšana un uztveres īpatnību testēšana. Galveno ģenētisko likumsakarību noteikšana.

Vingrinājumu komplekss bērna uztveres un domāšanas likumsakarību atklāšanai, sākotnējo skaitīšanas, lasīšanas, rakstīšanas un rokas attīstīšanas iemaņu veidošanai.

Spēju attīstīšana loģisko savstarpējo saišu veidošanai, pamatojoties uz salīdzināšanu un apkopošanu.
Kopu teorija bērniem, skaitļa jēdziens, aritmētiskās darbības (saskaitīšana-atņemšana un reizināšana-dalīšana ar veselām skaitļu grupām).

Uztveres loka paplašināšana, perifēriskās redzes attīstīšana, pirmās ātrlasīšanas iemaņas.
Uzvedības emocionālās komponentes.
Stāvokļu iekšējo un ārējo izpausmju korekcija.
Uz ķermeni orientēts darbs grupā.

Bloks vecākiem: ģimenes vērtību orientieru atklāšana un galvenie to attīstības uzdevumi. Savstarpējo attiecību un ģenētiskās noslieces uz galvenajiem intelektuālo reakciju veidiem diagnostika.
Relaksācijas paņēmieni, priekšdarbs ar bailēm. Individuāls darbs ar bērniem, kam ir izteikta enurēze vai citādas psihosomātiskās anomālijas.

2. DIENA
Uztveres iemaņu un adekvātas reaģēšanas attīstīšana.
Motivācija un tās diagnostika.
Izplatītākās bērnu bailes un neirozes. To pārvarēšana un transformācija. Eidētiskās atmiņas nostiprināšana un vizuālā, audiālā un kinestētiskā atmiņas kanāla pastiprināšana. Vingrinājumu komplekss uzmanības koncentrēšanai un tēlainās atmiņas nostiprināšanai.
Distanciālā uztvere.
Ātrlasīšanas iemaņu attīstīšana un nostiprināšana, lasīšana vārdiem un teikumiem.
Galvenās matemātiskās likumsakarības un pāreja pie rēķināšanas ar skaitļu grupām (pāra skaitļa un nepāra skaitļa jēdziens, skaitīšana pa 2, pa 3, pa 5, pa 10 uz priekšu un atpakaļ) un citām matemātiskām darbībām, abstraktās domāšanas līmeņa paaugstināšana.
Telpiskā uztvere.
Stereometriskās struktūras un to projekcijas – galveno ģeometrisko likumsakarību apgūšana. Uztveres saikne ar emocionālo jomu un saskarsmes stilu.

Bloks vecākiem: adekvātāka uzvedība attiecībās ar bērnu, ģenētiskās sliecības noskaidrošana attiecībā uz dažādiem motivāciju veidiem. Kā motivēt bērnu? Informācija par racionālu matemātikas mācīšanas paņēmienu. Iemaņu nostiprināšana darbā ar neadekvātām reakcijām.

3. DIENA
Runas un saskarsmes iemaņu attīstīšana ar runas palīdzību.
Runas svarīgākās likumsakarības.
Artikulācija un rokas smalkās motorikas attīstīšana, izmantojot saikni ar smadzenēm.
Savu jūtu, intelektuālo signālu un emociju izteikšanas precizitāte verbālā formā.
Ātrlasīšanas iemaņu attīstīšana un nostiprināšana, lasīšana vārdiem un teikumiem. Ātrlasīšanas pamati bērniem kā ātra simbolu uztvere.
Vingrinājumu bloks gramatiski pareizas runas attīstībai.
Runas un ķermeņa saskarsmes iemaņu attīstīšana. Matemātikas iemaņu atkārtošana un nostiprināšana. Racionāla skaitīšana. Ģeometrisku savstarpējo attiecību jēdzieni.

Bloks vecākiem: runas paņēmienu pilnveidošana un korekcija, darbojoties kopīgi ar bērnu. Iemaņas, kā ātri iemācīties lasīt. Konkrēti ieteikumi.

4. DIENA
Intelektuālais trenings.
IQ bērniem. Galveno intelektuālo programmu risināšanas algoritmi.
Sistēmiskās domāšanas pamati bērniem un vecākiem.
Ātrlasīšanas, matemātiskās domāšanas un uzmanības koncentrācijas līmeņa kontroles iemaņu nostiprināšana.
Saistība starp loģisku konstrukciju vārdisko izteiksmi un uzstādījumu uz rezultātu.
Ritorika pirmsskolniekiem. Runas etiķete, disputa un dialoga māksla.
Pašmotivācijas iemaņu nostiprināšana laika deficīta apstākļos.
Psiholoģisko un emocionālo aizturu noņemšana.

Bloks vecākiem: iemaņas darbam ar subjektīvo laiku (individuālo laiku un bērna laiku). Intelektuālo procesu intensifikācijas paņēmieni. Vērtību orientācija uz nākamību. Vingrinājumu komplekss vecākiem.

5. DIENA
Iegūto iemaņu integrācija un nostiprināšana.
“Iebūvēto” intelektuālo algoritmu darbības pārbaude.
Bērna individuāla orientēšana radošai attīstībai.
Vingrinājumu komplekss, orientēts uz rezultāta nostiprināšanu nākotnē. Jautrs Kontroldarbs!
Viengabalaina uztvere un radošais process. Iekšējā vajadzība būt erudītam un radošu risinājumu meklējumu algoritmi.
Psihosomatisko tehniku komplekss, kas ievirzīts radošo un intelektuālo procesu aktivizācijai.
Ieteikumi spēju attīstīšanas individuālai orientācijai.
KOPĪGI SVĒTKI!

Bloks vecākiem: Kopīgu Nākotnes Karšu veidošana. Individuāla konsultēšana un individuāli ieteikumi adaptēšanai skolas apstākļiem un pozitīvai noskaņošanai uz mācībām.

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика