Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

Ātru lasīšanu Maskavā bērniem un pieaugušiem vadīja Irina Lando. Ātra lasīšana uz zinātniskiem pamatiem.Ātra lasīšana uz zinātniskiem pamatiem Maskavā vada Irina Lando – vadības sfēras zinātņu doktore, kuras specialitāte – zināšanu vadība. Irina Lando vada ātru lasīšanu bērniem un pieaugušiem.
Bērnu grupas darbojas tādejādi, ka katru dienu viņiem ir obligātās un burvju stundas. Obligātajās stundās bērni mācās attīstīt koncentrāciju, noturēt uzmanību, pārslēgt uzmanību no viena procesa uz citu.

Daudzi vecāki ir pārliecināti, ka viņu bērni viegli tiks galā ar visiem uzdevumiem. Pirmās divas stundas bērniem ir atklātās stundas, kurās var piedalīties vecāki. Viņi var novērtēt, kā strādā viņu bērns, kas viņam sanāk viegli bez sagatavošanās, bet kādā jomā ir vērts padarboties, un kādas iemaņas ir jātrenē.
Pēc atklātajām stundām vecāki sāk uzdot ļoti daudzus jautājumus. Šoreiz Maskavā puse no vecākiem piedalījās nodarbībās katru dienu. Sākumā, īpaši pirmajā dienā, daudzi bija pārliecināti, ka viņu bērnus jāizglīto pavisam citādi, bet ieraugot rezultātus pēc mācību otrās dienas, vecāki mainīja savu viedokli un sāka vest sev līdzi vecmāmiņas, vectētiņus, auklītes, lai parādītu, kā ir jādarbojas ar bērniem.
Piektajā nodarbību dienā neviens negribēja iet projām. Bērni raudāja un teica, ka viņi grib vēl mācīties pie Irinas, lai gan izglītošanas sākumā bija šausmās: viņiem liek strādāt! Jau trešajā dienā smadzenes tā „ieskrējās”, ka bērni pārtrauca stundā runāt gribētājus: „Nu klusāk, interesanti taču!” „Kaut ātrāk beigtos starpbrīdis!” „Netraucē, es vēl gribu strādāt!”
Skaidrs, ka vecāki ar īpašu dedzību katru dienu vērtēja sava bērna lasīšanas ātrumu. Tāpēc, redzot reālos sasniegumus, viņi ļoti ātri maina savu viedokli par to, kā ir jāmāca bērni.
Īpaši patīkami, ka daudzi vecāki, kuru bērni mācās bērnu grupā, paši aizgāja mācīties uz pieaugušo grupu. Tādejādi mēs redzam ģimenes izglītošanas piemērus. Pēc tam, kad pieaugušie atnāca uz bērnu stundu-eksāmenu un ieraudzīja savu bērnu sasniegumus pēc piecām izglītošanas dienām, viņi momentā pierakstījās uz nākošās pieaugušo grupas nodarbībām.
Irinai Lando ir Eiropas doktora grāds, kas apstiprināts ar 43 zinātniskām publikācijām, tajā skaitā, starptautiskajās datu bāzēs EBSCO un Emerald, tāpēc ātras lasīšanas nodarbībām ir izstrādāts nopietns teorētiskais pamatojums un praksē aprobēts zinātniskais pamatojums.
Ātra lasīšana pieaugušiem ir VIP-tehnoloģija, kas ņem vērā gan grupas dinamiku, gan izmanto individuālu pieeju. Ja pieauguša cilvēka personības īpatnības neļauj viņam izturēt noteiktu slodzi, tad viņam dod individuālus uzdevumus.
Pirmajās divās dienās visiem ir grūti darboties: neticami ātrs temps, nepieciešamība pastāvīgi pārslēgt uzmanību un noturēt lielus ātrumu informācijas apjomus, darbs „plūsmā”, kuru veido uz īpašas izglītošanas metodikas un grupas dinamikas rēķina.
Pieaugušo grupu izglītošanā bieži rodas problēma – katrs pieaugušais zina, kā viņu jāizglīto.
Uz to arī pamatojas trenera meistarība, ka jānoņem psiholoģiskās barjeras, jānomierina cilvēks un jānovirza viņa enerģija vajadzīgajā gultnē. Tieši to arī sauc par grupas dinamikas izglītošanas procesa vadīšanu.
Rezultāti vienmēr pārsteidz ne tikai pašus izglītojamos, bet arī visus viņu paziņas, kas redz kā cilvēks mainās kursa laikā un cik biznesa procesus viņš kļūst spējīgs kontrolēt.
Pēc ātras lasīšanas kursa apmeklēšanas Maskavā pie zinātņu doktores Irinas Lando ļoti daudzi anketās uzrakstīja „mēs pierakstāmies uz visām nākošajām programmām pie šī trenera” un „daudz kur mācījos, bet Irina Lando ir tas retais treneris, kurš reāli atstrādāja katru manu ieguldīto rubli”, „Pirmo reizi redzu, ka treneris tā strādā!”
Paldies, patīkami!

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика