Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

Irinas Lando referāts ANO ŽenēvāIrinas Lando referāts par ātras lasīšanas, ātras iegaumēšanas un tekstu strukturēšanas metožu kā kursa “Kā mācīties” svarīgu sastāvdaļu izmantošanas tēmu ANO Ženēvā. 2015. gada 25. septembrī ANO dalībvalstis pieņēma rezolūciju par attīstības stratēģiju 2030, ko realizēs 17 galvenos virzienos. Kā viens no svarīgākajiem Noturīgas Attīstības virzieniem izdalīta kvalitatīva izglītība.

2017. gada jūnijā Nāciju pilī Ženēvā notika starptautiska konference “Fokusā – izglītība” (Education in Focus), kurā uzstājās praktiķi, kas organizē mācību procesu un dod reālus rezultātus.

Konference bija veltīta jauninājumiem izglītošanas procesā. Galvenais faktors Irinas Lando referātā bija piedāvāto metožu pielietojums praksē, izstrāžu atbilstība vispieprasītāko iemaņu un prasmju attīstībai, nepieciešamu izglītošanas procesa realizēšanai, metodiku pielietojums gan bērnu un pusaudžu izglītošanā, gan arī pieaugušo izglītošanā.

Svarīgu lomu nospēlēja rezultātu aprobācija astoņpadsmit gadu laikā licencētā Mācību centrā Lando.

Profesionālu pedagogu teorētiskās izstrādes būs interesantas, ja praksē tiks apstiprināta to dzīvotspēja.

Tāpēc zinātņu doktore vadības sfērā Irina Lando tik bieži uzstājas lielās starptautiskās konferencēs. Ielūgumu uzstāties ANO Irina saņēma pēc referāta lielā starptautiskā Forumā “EDU Russia” par informācijas strukturēšanas sistēmas izmantošanas tēmu ar intelekta karšu palīdzību. Irina prezentēja mācību metodisku līdzekļu sēriju “Viena klase vienā dienā”® (krieviski “Один класс – за один день”®).

Var efektīvi strukturēt skolas mācību grāmatu materiālu, vienkāršojot pašu materiāla pasniegšanu, bet nepadarot vienkāršu tā būtību. Priecē, ka tādā augstā līmenī kā ANO tribīne izdevās akcentēt tādus svarīgus mūsdienu izglītības jautājumus.

 

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика